Afscheid is het begin van een herinnering

Wat te doen bij overlijden?

Als iemand van jouw naasten is overleden heb je vooral je hoofd niet staan naar de praktische zaken die je moet regelen rondom het overlijden. Wij zijn er om jou hiermee te helpen. Je hoeft ook niet meteen in actie te komen. Neem gerust een moment om even stil te staan bij dit definitieve afscheid. Misschien wil je nog even wachten met het bellen van de huisarts, juist eerst de naaste familie op de hoogte brengen of ‘gewoon’ nog even samen zijn. Dat is allemaal goed.

Het overlijden melden

Als iemand is overleden neem je allereerst contact op met je (huis)arts. De huisarts of de arts in het ziekenhuis of verzorgingshuis zal een schriftelijke verklaring van overlijden afgeven. Zonder deze verklaring mag een uitvaartverzorger geen verzorging of overbrenging in gang zetten. Daarna kun je telefonisch contact opnemen met ons. Wij zijn gevestigd in Hardenberg en 24 uur per dag bereikbaar.

Vergeet niet om directe familie en vrienden te informeren.

Na het overlijden

Na het eerste telefonische contact maakt de uitvaartverzorger van Puur Afscheid graag een persoonlijke afspraak. Samen bespreken wij de wensen door voor een persoonlijk afscheid van jouw naaste.

 

 

 

Het eerste gesprek met de uitvaartverzorger

Graag alvast klaarleggen:

  • Laatste wensenboekje (eventueel)
  • Testament wilsbeschikking of formulier waarin de wensen staan
  • Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekering(en)
  • Identiteitsbewijs en trouwboekje (eventueel)
  • Kleding voor de overledene
  • Adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten

Akte van overlijden

Als iemand overleden is moet je dit melden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De gemeente geeft vervolgens een Akte van overlijden af. Bewaar de Akte van overlijden goed. Je hebt de akte van overlijden nodig om instanties te informeren en om administratieve zaken te regelen. Geef het origineel nooit weg, maar stuur altijd een kopie wanneer om de akte wordt gevraagd.

Donor

Het is goed om te weten of de overledene als donor staat geregistreerd. De huisarts kan dit voor je opzoeken in het Donorregister. Mocht je partner of familielid geregistreerd staan als donor, dan merk je hier als nabestaande overigens weinig van. Je kunt gewoon afscheid nemen en je ziet niets van de orgaandonatie. Ook de uitvaart hoeft niet te worden uitgesteld.

De laatste verzorging

Als iemand is overleden vindt er een laatste verzorging van het lichaam plaats. We zijn een groot voorstander om de laatste verzorging samen met de nabestaanden te doen. Voor de laatste keer je dierbare aanraken en verzorgen geeft voldoening. Ook het aanwezig zijn zonder daadwerkelijk te helpen bij de verzorging kan veel troost bieden. Mocht dit toch niet goed aanvoelen zullen wij met liefde jouw naaste zelf verzorgen.

Opbaring

Opbaren kan op verschillende plaatsen. Dit kan thuis of een andere door jouw gekozen locatie of in het rouwcentrum. Een overledene wordt bij een (thuis)opbaring meestal gekoeld, tenzij er thanatopraxie is toegepast op het lichaam. Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming die er voor zorgt dat het ontbindingsproces tijdelijk wordt stilgezet. Het opbaren kan in bed, in een kist of op een opbaarplank. We geven zelf de voorkeur aan het thuis opbaren of een eigen gekozen locatie. Voor de nabestaanden is het prettig omdat ze de hele dag bij de overledene kunnen zijn zonder dat ze rekening te houden met (eventuele)openingstijden van het rouwcentrum. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om in de vertrouwde ‘eigen’ omgeving afscheid te nemen. De ervaring is dat thuis opbaren een positieve werking heeft op het rouwproces.

Praktische zaken

Ook vinden er veel praktische zaken plaats en moeten wij gegevens verzamelen, dat doen wij samen met jou. Uitvaartverzekering polissen moeten worden opgezocht, het maakt niet uit waar je verzekerd bent, of dat je niet verzekerd bent. Bij ons kun je altijd terecht, wij regelen deze polissen ook voor jou.

Een passende uitvaart

Er is zoveel meer mogelijk dan wat men doorgaans denkt. De laatste verzorging en hoe je het afscheid wilt vormgeven, een mooie kaart, de condoleance, de afscheidsbijeenkomst en eventueel een informeel samenzijn. Samen zoeken we naar een passend afscheid van het leven dat geleefd is.

Wij zijn er om jullie te helpen

Wij nemen graag de praktische zaken van jullie over, we luisteren naar jullie wensen en maken van het afscheid van jullie naaste het begin van een herinnering. Het is Nederland verplicht om een overledene binnen zes werkdagen te begraven of cremeren, maar niet eerder dan 36 uur na het overlijden.