Afscheid is het begin
van een herinnering

 Ritueel begeleiding

Afscheid is het begin van een herinnering. Wanneer je afscheid moet nemen van iemand die een belangrijke rol in jouw leven heeft gehad is het soms moeilijk om vorm en inhoud te geven aan een afscheidsbijeenkomst. Een ritueelbegeleider kan je hierbij helpen.

Dit kan een ritueelbegeleider voor je doen:

  • Informeren over mogelijkheden bij een afscheid.
  • Het co├Ârdineren en begeleiden van de afscheidsbijeenkomst.
  • Samen zoeken naar het levensthema en/of een persoonlijk symbool dat als rode draad gebruikt kan worden bij het afscheid en/of de ceremonie.
  • Het schrijven van het levensverhaal.
  • Het uitspreken van het levensverhaal namens de nabestaanden tijdens de afscheidsbijeenkomst.
  • Begeleiden van nabestaanden die een zetje nodig hebben om zelf het levensverhaal uit te spreken of een gedicht willen voordragen.
  • Voorgaan tijdens de ceremonie.

Jouw eigen herinneringen samen met eventuele wensen van je geliefde zijn de basis voor een persoonlijke ceremonie.
Een ritueelbegeleider geeft je hierbij richting en houvast.

Ritueelbegeleiding bij afscheid van het leven.

Wanneer je weet dat je levenseinde nadert wil je misschien zelf vorm geven aan jouw afscheid. Ook hiervoor zijn mogelijkheden in ritueelbegeleiding. We kunnen dan samen bespreken wat belangrijk is in jouw leven en welk symbool of ritueel gebruikt kan worden bij jouw afscheid.